روضه یزیدی،روضه زینبی,اول روضه باشکوه را یزید برگزار کرد

گفتاری کوتاه و روشنگرانه از استاد رحیم پور ازغدی پیرامون اسیب شناسی عزاداری ابا عبدالله الحسین

وی در بخشی از سخنانش در باره انواع عزاداری میگوید،ما دو نوع عزاداری داریم.یکی زینبی یکی یزیدی