حمله به سه ملوان نیروی دریایی آمریکا در ترکیه

233
07 آذر 1394

تعدادی از فعالان سیاسی مخالف واشنگتن در شهر استانبول ترکیه، پس از محاصره سه ملوان نیروی دریایی آمریکا، سعی کردند سر یکی از آنها را با گونی بپوشانند.

فیلمنیروی دریاییترکیهامریکاملوانواشنگتن

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x