چه کار کنیم شهید بشیم؟

218
07 آذر 1394

روایت های ناب از زبان حاج حسین یکتا در مورد چگونگی تولد شهید همت ، آداب هیئت رفتن ، سیره شهدا ، و چه کنیم که شهید بشویم...

فیلمشهیدحاج حسین یکتاشهید همتسیره شهداحاج حسین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x