تصاویر ممنوعه از عزاداری هایی که نبایند دیده شوند!!

با جستجو کردن واژه های مرتبط با عزاداری شیعیان از جمله (ashura ، shia muslim ، shia ، shia ، عاشورا و ...) در موتور جست و جوی گوگل، با تصاویری از قمه زنی و تصاویر پر از اضطراب و ترس و خون ریزی و افرادی کهسر تا پا خون آلود شده اند مواجه می شوید!