خط قرمز واقعی.

196
07 آذر 1394

کلیپ «خط قرمز واقعی» به بررسی چرایی خط قرمز بودن فتنه سال 88 می پردازد.

فیلمخط قرمزروحانیتوافقفتنه 88

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x