مستند هسته ای «شوخی تلخ»

161
07 آذر 1394

جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای ; این شاید یکی از تکراری ترین عباراتی است که در سالهای اخیر از مقامات آمریکایی شنیده می شود...

فیلممستندمستند هسته ایشوخی تلخسلاح هسته ایبمب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x