اهانت شیرزاد به مردم با اخبار دروغ

129
07 آذر 1394

تاکتیک رسانه ای اصلاحطلبان جهت باز کردن جاده برای آمریکایی ها

فیلماهانت شیرزاداخبار دروغاصلاحطلبانآمریکایی هافتنه 88

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x