اهانت شیرزاد به مردم با اخبار دروغ

تاکتیک رسانه ای اصلاحطلبان جهت باز کردن جاده برای آمریکایی ها

فیلماهانت شیرزاداخبار دروغاصلاحطلبانآمریکایی هافتنه 88

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x