یک خودروی کنترل از راه دور با ۱۶۰ کیلومتر سرعت

خودروی کنترل از راه دور با ۱۶۰ کیلومتر سرعت را در این ویدیو مشاهده کنید