از دست “اسلندرینا” فرار کنید

در بازی اسلندرینا، کارتان این است که چیزهایی را بیابید و فرار کنید، آن هم در حالی که موجودی به نام «اسلندرینا» شما را دنبال می‌کند. اسلندرینا گاهی فقط تماشا می‌کند و گاهی بی‌رحمانه حمله می‌کند.دانلود در پلی‌استور:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvloper.slendrinafree