اروپایی ها از سال آینده هزینه رومینگ نمی دهند

اروپایی ها از هزینه های رومینگ خلاص شدند...