صدای انفجارهای مهیب در استادیوم پاریس

صدای انفجار مهیب حین بازی دوستانه فرانسه و آلمان در ورزشگاه استاد دو فرانس شهر پاریس باعث هیاهوی تماشاگران در ورزشگاه شد. گفتنی است با وجود شنیدن این صداهای مهیب این بازی متوقف نشد و این بازی با برتری دو بر صفر فرانسوی‌ها به پایان رسید.