روسیه و ترکیه سر جنگ ندارند

229
06 آذر 1394

سرنگونی سوخو روسیه به دست نیروی هوایی ترکیه، اکنون به یک تنش دیپلماتیک میان دو کشور تبدیل شده است. در عین حال، با آن که کرملین به شدت از این اقدام ترکیه انتقاد کرده است، اما ظاهرا اعتقادی به جنگ میان دو کشور ندارد.

فیلمروسیهترکیهایرانامریکاکرملین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x