دوچرخه سواری با BMX در خیابون های ایسلند

دوچرخه سواری با BMX در خیابون های ایسلند
یک کلیپ دو چرخه سواری جالب از ردبول