اجرای برنامه تیم رزم آهنگ توآ کشوریکشنبه ۹۴/۹/۱ شبکه۳

516
06 آذر 1394

اجرای برنامه تیم رزم آهنگ توآ کشور یکشنبه ۹۴/۹/۱ در سالن شهید- اجرای برنامه تیم رزم آهنگ توآ کشور یکشنبه ۹۴/۹/۱ در افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران ضبط وفیلم برداری شبکه سه سیما برنامه رزم ونما انجام گردید که تیم رزم آهنگ توآ کشور متشکل است اعضا چهار تیم منتخب از استانهای اصفهان, تهران, بوشهر وکرج وباحضور ۳۰نفر شرکت کننده دراین مراسم به اجرای رزم اهنگ اصول کلاسیک , آناتوا و اتادو و ه


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x