توضیحات کفاشیان در مورد مرخصی کی روش

اخبار ورزشی شبکه سه پنج شنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ کفاشیان در مورد نظارت بر تیم امید،تیم ملی فوتسال بانوان و انتخابات فدراسیون نیز توضیحاتی داد