شعله ی آتش در فضا به چه شکل است؟ - زومیت

آیا تا به حال برایتان این سوال پیش آمده است که شعله ی یک شمع در جاذبه ی صفر به چه شکل در خواهد آمد؟