نقاشی شگفت انگیز با آی‌پد

228
06 آذر 1394

یک هنرمند انگلیسی با استفاده از تبلت آی‌پد نقاشی شگفت‌انگیزی از چهره مورگان فریمن بازیگر هالیوود ترسیم می‌کند

فیلمآیپدانگلیسیچهره مورگان فریمنهالیوودبازیگران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x