کشف تونل زیرزمینی داعش در شهر سنجار عراق

نیروهای پیشمرگه کرد در شهر سنجار عراق یک شبکه تونل زیرزمینی را کشف کردند که توسط تروریست های داعش ساخته شده است.