بیدار کردن دانش‌آموز با کپسول آتش‌نشانی

یک معلم هلندی در اقدامی عجیب، دانش‌آموزی که در خواب عمیق فرورفته بود را با کپسول آتش‌نشانی بیدار کرد.