بیدار کردن دانش‌آموز با کپسول آتش‌نشانی

223
06 آذر 1394

یک معلم هلندی در اقدامی عجیب، دانش‌آموزی که در خواب عمیق فرورفته بود را با کپسول آتش‌نشانی بیدار کرد.

فیلمکپسول آتشنشانیدانشآموزمعلم هلندیحادثهدیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x