چه کسی «آیلان» را کشت؟

صدای موج‌های کوچک ساحل دیگر شنیدنی نیست؛ چون تصویری از کودک بی‌جانی را با خود همراه می‌سازد که روی شن‌های ساحل آرمیده است...

فیلمسوریهداعشایرانامریکابشر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x