فرزند شاه بحرین: هر سرباز بحرینی، ۵ یمنی را بکشد

فرزند شاه بحرین از هر یک از سربازان ارتش بحرین خواست برای گرفتن انتقام خون ۵ نظامی بحرینی کشته‌شده در یمن، هر کدام پنج یمنی را به قتل برسانند.