تاکسی جنگلی با اینترنت رایگان!

ناصر خاکی راننده‌ای است که طبیعت را با خود همراه کرده تا مسافر به دور از تنش‌ها و اضطراب‌های روزانه، برای دقایقی آرامش پیدا کند.