آتش‌سوزی در انبار پارچه خیابان مولوی

آتش‌سوزی در یک انبار پارچه در خیابان مولوی توسط آتش‌نشانان مهار شد.