آتش‌سوزی در انبار پارچه خیابان مولوی

آتش‌سوزی در یک انبار پارچه در خیابان مولوی توسط آتش‌نشانان مهار شد.

فیلمآتشسوزیخیابان مولویآتشنشانانانبار پارچهایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x