آتش‌سوزی در انبار پارچه خیابان مولوی

113
06 آذر 1394

آتش‌سوزی در یک انبار پارچه در خیابان مولوی توسط آتش‌نشانان مهار شد.

فیلمآتشسوزیخیابان مولویآتشنشانانانبار پارچهایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x