مراسم ازدواج آسان ۴۰ زوج جوان

هر ساله طرح پیوند آسمانی در جوار یکی از امام زادگان عظیم الشان با هدف ترویج ازدواج ساده و اجرای نیات امینانه موقوفات و ترویج ازدواج با مهریه‌های پایین برگزار می‌شود.