پلیس بلژیک در خیابان‌ها/ شرایط امنیتی ویژه در شهر

نیروهای امنیتی بلژیک به دلیل احتمال انجام عملیات تروریستی در پایتخت این کشور به حالت آماده‌باش در آمدند.