گردان فرم پرنکرده‌ها

ماجرای جالب حضور یک بسیجی در جبهه را از زبان علی صالحی بازیگر سینما و تلویزیون بشنوید.