روایت فرمانده خاکی در گفتار سیدجواد هاشمی

272
06 آذر 1394

سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون در قالب برنامه پایگاه عشق، ماجرای فرمانده را روایت کرد.

فیلمسیدجواد هاشمیفرمانده خاکیسینمافیلمسریال

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x