وضعیت غم‌انگیز پیشکسوت فوتبالی که سرایدار مدرسه است

خادم‌پیر پیشکسوت فوتبال کشورمان در وضعیت غم‌انگیزی در یک مدرسه زندگی می‌کند.