شلیک ۱۶ گلوله به نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس

انتشار فیلم ویدئویی از قتل بی‌رحمانه نوجوان سیاه‌پوست آمریکا به دست افسر سفیدپوست در شهر شیکاگو به تظاهرات اعتراض‌آمیز منجر شد.