شلیک ۱۶ گلوله به نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس

139
06 آذر 1394

انتشار فیلم ویدئویی از قتل بی‌رحمانه نوجوان سیاه‌پوست آمریکا به دست افسر سفیدپوست در شهر شیکاگو به تظاهرات اعتراض‌آمیز منجر شد.

فیلمنوجوان سیاهپوست آمریکاییپلیسامریکاایرانعراق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x