اینجا سرزمین بافرهنگ‌هاست/ فحش، مشت و لگد برای یک مشت دلار!

جمعه سیاه به آخرین روز از ماه نوامبر گفته می‌شود که مردم برای خرید اجناس حراج شده به سمت فروشگاه‌ها حمله می‌کنند و به فجیع‌ترین شکل اجناس مورد نظر را به خانه می‌برند!