تساوی نفت و استقلال در وقت قانونی

199
06 آذر 1394

دو تیم نفت و استقلال در وقت‌های قانونی به تساوی 1-1 دست یافتند.

فیلمنفتاستقلالتساویورزشفوتبال

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x