درگیری مسلح مرزبان های شرق با اشرار

اسلام‌زاده، کارگردان مستند «خط شکن» گفت: وقتی سرهنگ بیگی برای شناسایی منطقه می‎‌رود، تیر می‌خورد اما وی تا زمان شهادتش به مبارزه ادامه می‌دهد. دوربین تمامی این لحظات را ثبت کرده است.