توقیف بهار،ناراحتی در لندن و تل آویو

193
06 آذر 1394

توقیفی که به بی بی سی و آحارانوت خوش نیامد.

فیلملندنتل آویوبی بی سیآحارانوتامریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x