مشکل ما با آمریکا

کلیپی زیبا از امام خامنه ای پیرامون حقیقت مشکل ما با آمریکا