خرید اسلحه آسان است

532
06 آذر 1394

تاثیر آزادی حمل اسلحه در ناامنی جامعه از مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکاست.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x