خرید اسلحه آسان است

218
06 آذر 1394

تاثیر آزادی حمل اسلحه در ناامنی جامعه از مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکاست.

فیلماسلحهحقوق بشرآمریکااسرائیلایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x