انتخابات 92؛ائتلاف شبه حزبی وتعارض با انتخاب اصلح

آنچه در سپهر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به شدت به چشم می آید بروز ائتلاف هایی است که بیشتر از آنکه متکی بر صلاحیت افراد باشد بر منافع چند نامزد تاکید میکند.رهبر انقلاب در نوروز 92 درمشهد مقدس با بیان چند نکته بر انتخاب اصلح تاکید کردند.حضورافراد در ائتلاف جهت منفعت بردن از ائتلاف صورت میگیردو لزوما خروجی آن یک نفر نخواهد بود.در این کلیپ آیت الله کعبی با تاکید بر فرمایش رهبری لزوم انتخاب اصلح را به رای دهندگان تاکیدمی کند.از همین روست که چرخش نخبگان در قدرت معنی میابد.