آمریکابه مردم خود هم رحم نمی کند

459
06 آذر 1394

اخیرا خبری دررسانه های آمریکایی منتشر شده که نشان می دهد آزمایش اکسیژن در 23 بیمارستان در ایالت های مختلف بروی 1300نوزاد ناقص در بینسال های 2004 تا 2009بدنیا آمده اند صورت گرفته است تا دانشمندان بفهمند مقدار اکسیژن مورد نیاز این نوزادان چه میزان است.در این آزمایش ها نیمی از نوزادان میزان کمی اکسیژن دریافت کرده اند و نیمی دیگر میزان زیاد دریافت کرده اند.این آزمایش برای نوزاد بسیار خطرناک بوده و افزایش یا کاهش اکسیژن مورد نیاز نوزاد موجب نابینایی ویا مرگ نوزاد می شود.این قضیه به وضوح نشان می دهد حقوق بشردر آمریکا یک ژست سیاسی و شعاری است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x