معرفی امام حسین(ع) به همه عالم، مقدمۀ ظهور-استادپناهیان

سخنرانی حجت الاسلام پناهیان با موضوع «معرفی امام حسین(ع) به همه عالم، مقدمۀ ظهور»