نگران نباشید;فیسبوک هک شدن تان را خبر می دهد

وقتی یک نهاد دولتی و یا یک سازمان حساب کاربری شما را هک کند و به اطلاعات تان دسترسی پیدا کند , فیسبوک شما را از این موضوع مطلع خواهد کرد.