به مناسبت تولد ۶۰ سالگی بیل گیتس

پدر و مادر بیل گیتس اصرار داشتند که در دانشگاه وکالت بخواند. اما چه می شد اگر که از آنها تبعیت می کرد و به جای تاسیس مایکروسافت به سراغ وکیل شدن می رفت؟ واضح است که در کار وکالت هم حرفه ایی می شد اما جهان ما بدون مایکروسافت چگونه پیش می رفت؟