تنها شرط ظهور

بخش اول

سخنان زیبای رائفی پور در مورد حوادث جهان قبل از ظهور و دسیسه های صهیونیست

ایشان در این سخنرانی مطالبی را بیان می کنند که 5 سال پیش عنوان کردند و امروز

آنها به وقوع پیوسته اند . . .