خیزش در آمریکا / مدعی حقوق بشر،قاتل رنگین پوستان

191
05 آذر 1394

اعتراضات در شهر فرگوسن در ایالت «میسوری» آمریکا بار دیگر بالا گرفته و این‌بار شدید تر از پیش، بنیان‌ها و ادعاهای دموکراسی و آزادی در آمریکا را زیر سؤال می‌برد.

فیلمنژاد پرستیایرانامریکاحقوق بشراسرائیل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x