خیزش در آمریکا / مدعی حقوق بشر،قاتل رنگین پوستان

اعتراضات در شهر فرگوسن در ایالت «میسوری» آمریکا بار دیگر بالا گرفته و این‌بار شدید تر از پیش، بنیان‌ها و ادعاهای دموکراسی و آزادی در آمریکا را زیر سؤال می‌برد.