باید احمق باشیم که ...

224
05 آذر 1394

مذاکرات تمدید شد... و همه باید صبر کنند. اما آمریکا صبر نکرد تا به همه نشان دهد که زیاده خواه است و به توافق هایش پایبند نیست. جان کری در وین نشان داد که ما احمق نبودیم اگر به مذاکره خوش بین نیستیم. حرف هایی که وزیر خارجه آمریکا گفت و بعضی ها نشنیدند.

فیلممذاکراتآمریکااسرائیلایران5 1

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x