زنده گیری یک قلاده میمون در مشهد

یک قلاده میمون که در کوچه های شهر مشهد سرگردان بود زنده گیری شد.