شنا برای نجات سرنشینان یک خودرو در ریاض

جاری شدن دوباره سیل در شهرهای مختلف عربستان پس از بارش باران، مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است.