موج جدید اهدای تاج بندگی توسط الهام چرخنده

199
05 آذر 1394

درست دو روز بعد از دیدار با قهرمانا، شهربانو بهم زنگ زد .. صداش مثل همیشه توش یک عالمه حیا و قدرت بود ... جانم دخترم، چی؟ صدات قطع و وصل میشه!. گفت، یه خواهش دارم نگید نه! چشم! ولی نباید بدونم قهرمانا از الهام چی می‌خوان؟!

فیلمالهام چرخندهحجابرهبریسریالفیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x