رفتار متفاوت جلیلی و خاتمی در تحمل مخالف!!!

160
05 آذر 1394

مراسم جشن هسته ای که روز دوشنبه 25 فروردین در دانشگاه امیرکبیر و با حضور دکتر سعید جلیلی برگزار شد، حواشی جالب و عبرت آموزی را به همراه داشت.

فیلمجلیلیخاتمیهسته ایدانشگاه امیرکبیردکتر سعید جلیلی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x