سخنان جنجالی حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

185
05 آذر 1394

سخنان جنجالی حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیلمحسن روحانیدانشگاه علوم پزشکی ایراندانشگاهایرانروحانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x