شهاب حسینی با شعور حسینی

سیدشهاب‌الدین حسینی در نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «ساکن طبقه وسط» در خبرگزاری فارس به بزرگ‌ترین آرزوی عمرش اشاره کرد