سبک زندگی و نسبت ما با عالم غرب___قسمت دوم

سلام_____ بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله نشست های سبک زندگی با حضور دکتر احمد رهدار

موضوعات مورد بحث در بخش دوم:

در مقابل غرب چگونه موضعی داشته داشته باشیم؟

آیا قصه ی سبک زندگی قصه ی اشیاء بیرونی است؟

ما در کجا هستیم؟

پایگاه معرفی غرب چیست؟

والسلام علی من التبع الهدا

یاعلی