سبک زندگی و نسبت ما با عالم غرب___قسمت دوم

سلام_____ بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله نشست های سبک زندگی با حضور دکتر احمد رهدار

موضوعات مورد بحث در بخش دوم:

در مقابل غرب چگونه موضعی داشته داشته باشیم؟

آیا قصه ی سبک زندگی قصه ی اشیاء بیرونی است؟

ما در کجا هستیم؟

پایگاه معرفی غرب چیست؟

والسلام علی من التبع الهدا

یاعلی

فیلمسبک زندگیعالم غربدکتر احمد رهدارسخنرانی دکتر احمد رهدارسخنرانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x