سبک زندگی و نسبت ما با عالم غرب___قسمت دوم

142
05 آذر 1394

سلام_____ بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله نشست های سبک زندگی با حضور دکتر احمد رهدار

موضوعات مورد بحث در بخش دوم:

در مقابل غرب چگونه موضعی داشته داشته باشیم؟

آیا قصه ی سبک زندگی قصه ی اشیاء بیرونی است؟

ما در کجا هستیم؟

پایگاه معرفی غرب چیست؟

والسلام علی من التبع الهدا

یاعلی

فیلمسبک زندگیعالم غربدکتر احمد رهدارسخنرانی دکتر احمد رهدارسخنرانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x